Panaszkezelési szabályzat


BECK AND PARTNERS Kft.
Panaszkezelési Szabályzat
2018.
 
 
1. A Szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy szabályozza az ügyfelek, felhasználók panaszainak, bejelentéseinek, a BECK AND PARTNERS Kft. (továbbiakban "Társaság") általi fogadását, kivizsgálását és megfelelő orvoslását. 
 
2. A Szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya minden panasz Társaságon belüli kezelésére kiterjed, beleértve az adatvédelmi panaszokat is. 
A Szabályzat hatálya valamennyi munkavállalóra és ügyintézőre kiterjed, beleértve azokat is, akik megbízási szerződés keretében látják el a feladataikat.
 
3. A panaszbejelentések kezelésének rendje
 
3.1. A panaszbejelentések módja
A Társaság a panaszok bejelentését elfogadja telefonon, illetve írásban (e-mailben). Személyes ügyfélszolgálatot a Társaság nem üzemeltet, erre a jogszabályi rendelkezések alapján nem köteles. Telefonos hangrögzítés nem történik, amennyiben az ügyfél a panaszát telefonon teszi meg, abban az esetben, amennyiben rögzítését igényli, elektronikus üzenetben veheti fel a kapcsolatot a Társasággal. 
 
3.2. A panaszbejelentések átvétele
A panaszok fogadása és átvétele elsősorban az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak feladata. Mindemellett az ügyfél kifejezett kérésére minden munkatárs köteles a panaszt felvenni vagy átvenni. Munkaidőn túl a panaszok személyes átvétele nem biztosított.
 
3.3. A Panaszok megválaszolása - kezelése
A beérkező panaszok kezelésében és megválaszolásában Társaság mindent megtesz, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megválaszolja és kezelje, de légkésőbb 30 napon belül megválaszolja a beérkező panaszokat. A Társaság elkötelezett a maximális ügyfélélmény nyújtásában, ennek része a gyors, precíz panaszkezelés is.
A beérkező panaszok az ügyvezetőhöz kell, hogy befussanak és ő dönti el, hogy ki lesz az a munkavállaló vagy az adatvédelmi tisztviselő, aki az adott panaszt kezeli és megválaszolja.
 
 
Budapest, 2018. április 18.
 
Beck Zsolt ügyvezető
BECK AND PARTNERS Kft.
 
 
 
ADATVÉDELM PANASZOK NYILVÁNTARTÁSA
I. A panasz leírása, a panasz tárgyát képező esemény, vagy tárgy megjelölése
II. A panasz benyújtásának időpontja
III. A panasz elutasítása esetén annak oka
IV. A panasz megválaszolásának időpontja