Rekrytera ungerska specialister till Sverige


Beck & Partners International HR Consulting – Den ungerska expertkällan
Hög kvalité – Konkurrenskraftiga priser – De bästa experterna
 
 
A Beck & Partners Kft. är en viktig aktör bland rekryteringsföretag. Tack vare de utbredda kontaktnät vår senior kolleger har och de tänkbart modernaste teknisk bakgrund samt vår 100000 persons databas kan vi hitta de perfekta medarbetarna för de mest specifika önskemål våra kunder har.
 
Vår firma påtar sig att
 • hitta, rekrytera och förmedla specialister både för anställning och för projektarbete.
 • rekrytera ett ungerskt team för utländska projekt.
Ungerska specialister är kända för sin kompetens, arbetsmoral och arbetsdisciplin i hela Europa. Det utmärkta ungerska utbildningssystemet förbereder välkvalificerade specialister för arbetsmarknaden. Sådan arbetskraft kan bidra till er firmas framgång.  . 
 
Anlita oss och vi hittar de bästa specialisterna ni behöver.

 

 

IT EXPERTER »

 

 

MASKININGENJÖRER »

 

 

ELINGENJÖR »

 

 

KVALITETSSÄKRINGS-
INGENJÖR »

 

ANDRA BEFATTNINGAR »

IT PROJEKT
MANAGEMENT »

 

 

 
 
IT EXPERTER
Nuförtiden är det välkänt att universitetsundervisning i IT är av exceptionell hög nivå i Ungern. Innan studenterna avskutar sina studier har de redan arbetat på högteknologiska internationella It-företag.
För att illustrera den professionella kunskapsnivån inom IT området kan vi nämna János von Neumann som man betraktar som datateknikens fader eller Charles Simonyi som utarbetade Excell programmet. Med sådan bakgrund och historia har den ungerska IT-utbildningen kunnatlevereramånga experter med hög kompetens och bred kunskap.Än i dag anlitar många internationellt kända IT företag ungerska mjukvaruutvecklare, IT administratörer och andra experter Som exempel kan vi nämna att den välkända mjukvaruutvecklare LogMeIn har sitt utvecklingscentrum i Ungern, eller den mångfaldigt belönade 100 % -ig ungerskt företag Prezi utvecklar alla sina mjukvaror i sitt ungerska utvecklingscenter. Ett annat företag som båda grundades av ungrare och har fortfarande sitt huvudkontor här är Ustream och NNG, utvecklare av det välförtjänt populära navigationssystemet iGO.
 
 
Dessutom placerar många ledande IT företag sin informationstjänst (SSC – Shared Service Center) eller utvecklingsbas i Ungern (t.ex.T-System, Epam, etc.) eftersom det finns  båda en välkvalificerad arbetskraft här och det är samtidigt som tjänsten är kostnadseffektiv.  .
 
Tack vare den breda kontaktnät våra erfarna rekryterare har, åtar vi oss att hitta de bästa IT medarbetarna på följande områden:
 
 • Databas specialist
 • Android / iOS / Windows Phone utvecklare
 • Arkitekt/Systemorganisatör
 • Bank informatik
 • Utvecklingsledare/Gruppledare/Projektmanager
 • Utvecklare (C / C++ / C# / .Net / ASP / Java / J2EE / J2SE / PHP / HTML5 / JS) 
 • Nätvärks- och Systemingenjör
 • IT Säkerhet/Risk management
 • IT Support/Helpdesk
 • Systemadministratör/Support
 • etc. 
 
Tillbaka till toppen >>
 
____________________________________________
 
MASKININGENJÖRER
Om du söker välutbildade maskiningenjörer med internationell erfarenhet, kan Ungern vara ett utmärkt val. Ingenjörsutbildningen håller hög nivå och många utmärkta maskiningenjörer lämnar universitetet. Nästan en tredjedel av landets industriproduktion är fordontillverkning(t.ex. Mercedes, Audi, Opel, Suzuki etc.)och den tillhörande komponenttillverkningen (t.ex. Bosch, Faurecia, Magna, Leoni, etc.). 
 
 
Dessa företag behöver specialister, så många unga väljer ingenjörsutbildningenoch dessa välkända företags närvaro i landet sörjer för en maskiningenjörsutbildning av hög nivå.
 
 • Utvecklingsingenjör
 • Processingenjör
 • Produktionstekniker
 • Produktsupport
 • Serviceingenjör
 • LEAN/TPS/5S specialist
 • Kvalitetskontroll
 • Projektingenjör
 • NPI Ingenjör
 • Konstruktionsingenjör (CAD-CAM/Pro-E/Catia, etc.)
 • Testingenjör
 • Ingenjör manager
 • Skiftansvarig  
 • Gruppledare Arbetsledare
 • Projektmaneger
 • Produktionschef
 • Andra ledande befattningar
 • Automatiserings ingenjör
   
 
 
____________________________________________
 
ELINGENJÖR
Om du söker elingenjörer med hög utbildningsnivå och internationell yrkeserfarenhet, kan Ungern vara ett lämpligt land för att hitta din framtida medarbetare. Ingenjörsutbildningen håller hög nivå och många utmärkta elingenjörer lämnar universitetet. Nästan en tredjedel av landets industriproduktion är fordontillverkning(t.ex. Mercedes, Audi, Opel, Suzuki etc.) och den tillhörande komponenttillverkningen (t.ex. Bosch, Faurecia, Magna, Leoni, etc.).
 
 
Dessa företag behöver specialister, så många unga väljer ingenjörsutbildningen och dessa välkända företags närvaro i landet sörjer för en ingenjörsutbildning av hög nivå.
 
 • Energispecialist
 • STI Ingenjör Elkonstruktör
 • Processingenjör
 • Produktionsteknolog
 • Kvalitetssäkring ingenjör
 • Projektingenjör
 • NPI ingenjör
 • Teknisk manager
 • LEAN/TPS/5S specialist
 • Testingenjör
 • PLC programmerare
 • Underhållsingenjör  
 • Skiftledare
 • Gruppledare
 • Projekt manager
 • Produktionsledare
 • Andra ledande befattningar 
 
 
____________________________________________
 
KVALITETSSÄKRINGSINGENJÖR
Kvalitetssäkring har blivit viktigare och viktigare på alla tillverkningsområden från livsmedelproduktion till tillverkning av elektroniska apparater, maskin- eller komponenttillverkning. 
 
 
 
Eftersom det finns många tillverkningsföretag i landet (t.ex.: Samsung, Mercedes, Hankook, Alcoa, Festo, Audi, etc.), så arbetar fler och fler kvalitetssäkringsingenjörer inom den ungerska industrin. 
 
 • Kvalitetssäkring för leverantörer (SQA)
 • Kvalitetssäkring för kunder (CQA)  
 • Kvalitetssäkring produktion
 • Kvalitetsledning specialist
 • Kvalitetsledare
   
 
 
____________________________________________
 
ANDRA BEFATTNINGAR
 
Marketing
Vi hittar specialister med erfarenhet av Online and Offline marketing och PR.Utbildningen i Ungern på dessa områden håller en hög nivå. Specialisterna har gett bevis på sin kunskap och kreativitet i många europeiska länder.
 
 • Varumärke – och Produktmanager
 • Media designer
 • Journalist, redaktör, reporter
 • Analyst
 • Sökmarketing/Sökoptimering
 • Marketing/PR
 • Online Marketing
 • Eventproducent
 
Ekonomi
Experter inom ekonomi har en solid praktikorienterad utbildning på universitet- och högskolenivå. Grundutbildningen följs av en aktiv praktikperiod där alla får jobba självständigt så att de kan hävda sig även som nyutbildade specialister.
 
 • Skatterådgivare
 • Internkontrollant
 • Kamrer/Bokhållare
 • Revisor
 • Riskanalys
 • Kontrolling
 • Bankbud
 • Analyst/Rådgivare
 
 
Försäljning
Försäljningsspecialister arbetar med utmärkt resultat på alla områden. Söker du kvalificerade, erfarna och kompetenta medarbetare inom de nedanstående områdena, kan vi säkert hitta lämpliga kandidater i vår databas.
 
 • Export försäljning
 • Informatik försäljning
 • Ingenjör säljare
 • Sales manager/Säljare
 • Direkt-/telefon försäljning
 • Annonsering/Reklamytor
 • Teknikförsäljning
 • Försäljning av ekonomitjänster
 • Fastighetförsäljning
 
 
Call center
Om du söker försäljningsmedarbetare som pratar flera språk på hög nivå och har yrkeserfarenhet, samtidigt somdu vill ha en snabb, precis och kostnadseffektiv lösning för att hitta arbetskraft, rekommenderar vi våra call center team i Ungern. 
 
Flera utländska företag använder den här möjligheten och placerar sin ekonomi, logistik eller HR service (SSC) center i vårt land. 
 
 
Tillbaka till toppen >>
 
____________________________________________
 
IT PROJEKT MANAGEMENT
Tack vare våra breda kontaktnät och erfarenhet kan vi ta oss an att genomföra kompletta IT projekt i Ungern. 
 
 
Våra utmärkta kompetenta medarbetare använder sitt bästa för att hitta de snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningarpå de nedanstående områdena:
 
1.) Mjukvaruutveckling:
Vi har mer än 10 års erfarenhet på detta område inklusive tillverkning av funktionella och fysiska systemplaner, databas-planering samt management av olika utvecklingsprojekt.  Efter att ha slutat med desktop användningens vidareutveckling har vi nu sedan 2006 enbart ägnat oss åt webbaserade system, framför allt med användning av PHP och SQL språk. Ett viktigt resultat av vårt utvecklingsarbete och vår samlade erfarenhet är vår PR Cloud program som kan användas för att koordinera HR sidornas urvalsprocess på de enskilda företagen. 
 • webbaserade användningar / mjukvaror / utvecklande av ärendehanteringssystem
 • Windows desktop användningar / programutvecklande
 • utvecklande av mobilaanvändningar (iOS, Android, Windows Phone)
 • websidor /planering och utförande av webshoppar
 • projektmanagement
 
 
2.) Drift:
 • drift av Unix/Linux baserade servrar
 • hosting: drift av mail- och webserver
 
 
3.) Cloud-baserade tjänster:
 • drift av individuellt utvecklade mjukvaror/cloud-baseraddriftavärendehanteringssystem
 • annan typ databas- tjänster med cloud-baserad teknologi( t.ex. fil-server,etc.)  
 • vår egen mjukvara för rekrytering och urval, implantering och drift av HR –clouden
 
 
Tillbaka till toppen >>
 
____________________________________________
 
 
HR CLOUD - Prisbelönad mjukvara för rekrytering och urval (Första priset av Ungerska Produkter)
 
År 2015 vann vårt företag med HR-Cloud för rekrytering och urval det mest prestigefyllda priset i Ungern, förstapriset av Ungerska Produkter.
Ingenting kan visa bättre än det här priset att vi har lyckats med en enastående innovation på den ungerska HR marknaden, en produkt som verkligen är stor hjälp för alla specialister. 
 
 
HR-Clouden representerar riktig kvalité och värde och erbjuder en bakgrund till företagen som gör det möjligt att tjäna eller spara mycket pengar eller bygga sin HR märke. 
 
Vad är HR Clouden? 
Baserade på de bästa av 15 års erfarenhet som Beck & Partners Kft. medarbetare hade inom rekrytering och urval, har de skapat en av HR-marknadens modernaste och mångsidigaste mjukvara. Mjukvaran kan anpassas till alla typer av IT miljöer eftersom den är web-baserad och kan användas med ett enkelt sökprogram från Internet.Specialister som är intresserade av programmet kan använda HR-Cloudens hela skalan av tjänster (installering, inställning, företagsprofilering och online support) i leasing form och på så sätt få ett effektivt stöd för hela rekrytering- och urvalsprocessen. s mer (engelska) »
 
 
 
 
____________________________________________