A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Általános Finanszírozási Főosztály az alábbi álláshely betöltésére pályázatot ír ki:
 
FŐOSZTÁLYVEZETŐ

 

Ellátandó feladatok:

 • A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Általános Finanszírozási Főosztályának vezetője osztályvezetőin keresztül szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakterület hat osztályának feladatellátását, az intézmény, illetve felettesei megbízása esetén a felügyeletet ellátó minisztérium vezetői előtt képviseli a főosztály előterjesztésében készült összeállításokat
 • Ellátandó szakmai feladataihoz tartozik az Egészségbiztosítási Alap gyógyító-megelőző ellátásaira vonatkozó költségvetés tervezésének és végrehajtásának, valamint az egészségügyi alapellátás és szakellátás finanszírozásának, a teljesítmények havonkénti elszámolásának felügyelete
 • A finanszírozott eljárások finanszírozási kódjainak karbantartására vonatkozó, valamint a ráfordítás adatgyűjtéssel kapcsolatos tevékenység irányítása, továbbá az új egészségügyi technológiák előzetes befogadási eljárásainak koordinálása
 • Az alapellátásra, a járó-, és fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó szerződéskötések és módosítások, valamint a megkötött szerződések finanszírozási rendszerbe történő befogadásának és nyilvántartásának felügyelete
 • Az egészségügyi szolgáltatók tervezett éves teljesítményre vonatkozó kereteinek megállapításával, kiközlésével és azok módosításával kapcsolatos feladatok, valamint a Többletkapacitás-befogadási Bizottság munkája előkészítésének irányítása
 • Az előzőeken túl az egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók illetményéhez nyújtott támogatással kapcsolatos, valamint a már megállapított nyugdíjszerű pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása
Pályázati feltételek:
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség vagy
 • Egyetemi szintű jogász szakképzettség vagy
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű egészségügyi szakképzettség
 • 3 év vezetői gyakorlat
Egyéb pályázati előnyök:
 • Központi államigazgatási szervnél szerzett gyakorlat, vezetői tapasztalat
 • Egészségügyi szolgáltatónál szerzett finanszírozási gyakorlat
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
 • Precizitás, megbízhatóság, terhelhetőség
 • Együttműködés, problémamegoldó készség
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Cél- és feladat-orientáltság
 • Rendszerszemlélet, lényeglátás
 • Döntési képesség, felelősségvállalás
 • Elkötelezettség, megbízhatóság
 • Eredményorientáció és motiváltság
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • Fényképes önéletrajz (87/2019.(iv.23) korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A kötelezően használandó személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozat, valamint a kitöltendő önéletrajz minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Teljes munkaidőben határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatás
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kit. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Eszter osztályvezető nyújt a +36 1 350 2001/5134-es telefonszámon
 • A pályázatok elektronikus úton az F031/1012-1/2024. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu email címre küldhetőek
 • Az álláshely betöltéséhez vagyonnyilatkozattételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzési eljárás lefolytatása szükséges
A munkavégzés pontos helye:
 • 1139 Budapest, Váci út 73/A.
A pályázat benyújtásának határideje:
 • 2024. július 7.
A pályázat elbírálásának határideje:
 • 2024. július 31.
Amennyiben az álláslehetőség felkeltette érdeklődését, küldje el számunkra magyar nyelvű önéletrajzát
az alábbi „JELENTKEZÉS” gombra kattintva!