SZABADALMI ELBÍRÁLÓ (Gyógyszer- és Agrárkémiai Osztály)

állásajánlat

Az állás alapinformációi

Munkavégzés helye: Budapest

Munkaterület: Mérnöki, Műszaki területek

Elvárt végzettség: Egyetem

Munkatapasztalat: 1-3 év

Nyelvtudás: Angol Középfok szóban és írásban

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
 
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet a
Szabadalmi Főosztály, Gyógyszer- és Agrárkémiai Osztályára az alábbi munkakörre:
 
SZABADALMI ELBÍRÁLÓ
A pozícióhoz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A vegyipar, a gyógyszeripar, a kémia bármely, de különösen a szerves, illetve gyógyszerkémia területeire eső szabadalmi bejelentések vizsgálata
 • Kutatás-fejlesztési projektek minősítése, szakvéleményezése
 • Használatiminta bejelentések vizsgálata
 • Speciális adatbázisok használata, szükség szerint újdonságkutatási és vizsgálati jelentés, szabadalmazhatósági vélemény készítése és szaktanácsadás magyar és angol nyelven
 • A szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem népszerűsítése
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetemi szintű (MSc) műszaki felsőoktatásban szerzett vegyészmérnök szakképzettség vagy egyetemi szintű (MSc) természettudományos felsőoktatásban szerzett vegyész szakképzettség
 • Angol nyelvből aktív középfokú szintű nyelvtudás és középfokú komplex („C”) típusú általános nyelvvizsga
 • Számítógépes programok (MS Office, Windows) felhasználói szintű alkalmazása
Elvárt kompetenciák:
 • Szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása
 • Kiváló problémamegoldó képesség
 • Analitikus, asszociatív gondolkodási képesség
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzés
 • Megbízhatóság
 • Hivatástudat és elkötelezettség
 • Empátia
 • Pontosság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Adatbázisokban történő keresés gyakorlata
 • Német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • Francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • Orosz nyelvből középfokú szintű nyelvtudás
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte
 • ECDL START (4 modulos) vizsga megléte
 • Szerves kémiai, illetve gyógyszerkémiai tárgyú szakdolgozat
 • A szerves kémia, illetve gyógyszerkémia területén szerzett PhD fokozat
 • Tudományos publikáció nemzetközi, referált folyóiratban, illetve tudományos konferencián előadás
 • Jó előadókészség, gyakorlat szakmai előadások megtartásában
 • Szerves kémia, illetve gyógyszerkémia területén szerzett laboratóriumi tapasztalat
 • Iparban vagy kutatásban szerzet tapasztalat, vagy kutatás-fejlesztési projektben szerzett tapasztalat a kémiai bármely területén
Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és a SZTNH Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 • 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata
A pozíció betölthetőségének időpontja:
 • A pozíció a pályázatok elbírálását követően, a pályázat eredményes lezárása után azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:
 • 2022. június 08.
A pályázat elbírálásának határideje:
 • 2022. július 06.
Adatkezelés:
 • A SZTNH álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. Ha az utolsó foglalkoztatási jogviszony a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról szóló (továbbiakban Kit.) törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszony volt, a Kit. 117. § (8) bekezdése értelmében újabb kormányzati szolgálati jogviszony 3 éven belül nem létesíthető. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A munkáltatóval kapcsolatban további lényeges információt az www.sztnh.gov.hu honlapon szerezhet. A SZTNH által végzett adatkezelések vonatkozásában a pályázót megillető jogokról szóló tájékoztatás elérhető az adatkezelési tájékoztatóban, illetve további tájékoztatás kérhető az adatvedelem@hipo.gov.hu e-mail címen. A pozícióval kapcsolatban bővebb felvilágosítást dr. Filák László osztályvezető (tel: +36 1 474 5780) ad.
 
A pályázat benyújtásának módja, elektronikus úton a jelentkezés gombra kattintva, vagy a SZTNH Humánpolitikai Önálló Osztályára történő megküldésével a hoo@hipo.gov.hu e-mail címre. Az email tárgyában kérjük megjelölni a pozíció nevét.